Home

“Maak van uw zorg, ons werk.”

Onze vastgoedspecialisten waarborgen uw zakelijke en persoonlijke rechten t.a.v. uw vastgoed daar waar uw belang als eigenaar, huurder, (erf-)pachter, gebruiker of  anderzijds in het  geding komt, veelal geïnitieerd  door de (semi-)overheid en vaak in combinatie met marktpartijen zoals  projectontwikkelaars, aannemers, bedrijven etc.

Door onze jarenlange expertise aan zowel de overheidszijde als aan de zijde van de particulier of een onderneming, zijn wij zeer goed ingevoerd in de vaste rechtspraak in relatie tot vastgoed, en staan u met raad en daad bij in deze veelal complexe materie, zoals bijvoorbeeld de implementatie van de Grondexploitatiewet, bijgestaan door ter zake specialisten die samen met u, het gehele (onderhandelings-) proces ten uitvoer brengen.

Onze vastgoedpraktijk omvat niet alleen stedelijk-, bedrijfsmatig- en agrarische vastgoed  maar ook meer  in brede zin de advisering van complexe aan-/verkooptrajecten van grootschalige projecten, incourante onroerende zaken, industriële complexen, complexe waarderingen,  naast natuurlijk zakelijk rechtvestiging, gedoogprocedures, (erf-)pacht, (ver-)huur en taxaties.

Onafhankelijkheid, deskundigheid  en maatwerk staan bij ons hoog in het vaandel waarbij het belang van onze principaal altijd voorop staat.

Heeft u een vraag of probleem neem gerust vrijblijvend contact met ons op !