Projecten

* Gebiedsontwikkeling Klavertje 4  Venlo (ca 850 ha);

* Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (ca 500 ha);

* Verwerving Glastuinbouwgebied Californië (ca 450 ha);

* Verwerving van ca 140 km fietspaden in de Provincie Limburg/Noord Brabant;

* Verwerving van ca 150 ha bedrijventerrein  Zuid-Nederland;

* Verwerving van ca  150 ha nieuw woongebied Zuid-Nederland;

* Verwerving van ca 80 km "hoogwater-kades" in Limburg;

* Verwerving/taxatie/onderhandelingen binnen- en buiten stedelijk onroerend goed (all-round) Zuid Nederland;

* Schadeafhandeling/taxatie /onderhandelingen bij (on-)rechtmatigoverheidshandelen Zuid Nederland;

* Vestiging/taxatie van zakelijke rechten Zuid Nederland;

* Schadeafhandeling/taxatie (grootschalige bodem-) saneringsprojecten Zuid Nederland; 

* Special Valuations (DCF, NCW, BAR,GREX, erfpacht; onteigening, planschade, nadeelcompensatie, etc.) Zuid Nederland;

* Bedrijfsverplaatsingen (all-round)  in het kader van overheidsingrijpen (onteigening) Nederland.

 

 

: Opdrachtgevers:

* (Semi-, Rijks, Provinciale en gemeentelijke) overheden;

* Projectontwikkelaars;

* Bouwondernemingen; 

* Accountants / Advocaten/ Makelaars/ Taxateurs;

* Particulieren;

* Bedrijven;

* Stichtingen/ kerk(-genootschappen);

* Woningbouwverenigingen;